Hitler pelasti Suomen- Erkki Nieminen

04.12.2023 12:12

Erkki Nieminen
Rkm, VTM, KT

Tarkoitus on välittää tietoa Petsamon nikkelin ja Kolosjoen
kaivosyhdyskunnan merkityksestä Suomen itsenäisyydelle.
Kirjan tekoon meni 3 vuotta. Kirja on saanut alkunsa jo
1980-luvulla, Niemisen Gradun aiheena oli Petsamon nikkeli.
Kirjaan Nieminen on haastatellut 81 henkilöä, syystä että kirjallista
tietoa ei ollut saatavilla.
Kirjan toteuttamisesta kiitän Petsamo-Seura ry:tä, etenkin sen aktiivista puheejohtajaa
Toivo Kunnaria. Maanpuolustuksen kannatussäätiö on myöntänyt kirjalle
apurahan, jonka avulla toteutus on varmistunut. Apurahan huomio korostuu
suuresti, kun merkittävä säätiö on katsonut teoksen julkaisemisen arvoiseksi.

Hitler ja Molotov keskustelivat Suomen kohtalosta Berliinissä 12 -13.11.1940.
Molotov vaati oikeutta vallata Suomi vedoten Ribbentrop-sopimukseen
(23.8.1939), jossa Suomi määriteltiinkuulumaan Neuvostoliitolle. 

Hitler vastasi jyrkän kieltävästi. Perustelu
oli Saksalle tärkeä Petsamon nikkeli,
alueella ei saanut olla mitään nikkelituotantoa
häiritsevää tekijää, sodastapuhumattakaan. Hitler oli sillä hetkellä
pelastanut Suomen itsenäisyyden.
Kirjassa on oma lukunsa kansainvälisestä
kiinnostuksesta Euroopan rikkaimpiin
nikkelivaroihin Petsamon Kolosjoella.
Niitä tavoittelivat Kanada, Englanti, Neuvostoliitto
ja Saksa.

Kirjan voi tilata myös numerosta 0400 816 340 hintaan 25,00€ + mahdolliset postikulut