HOLLOLAN TYÖLLISYYSTIEDOT MAALISKUU 2022

06.05.2022 06:05

ENNÄTYSMATALA NUORTEN TYÖTTÖMYYSNyt voi jo tuulettaa; hollolalaisten nuorten tilanne on erinomainen.
Omavalmentajien aktiivinen työskentely nuorten kanssa hyvässä
yhteistyössä kunnan nuorille suunnatun Osuma-hankkeen kanssa, pitää
nuoret aktiivisina ja ohjaa heitä toimenpiteisiin ja työhön.

Maltillinen asiakasmäärä/ omavalmentaja mahdollistaa hyvä
työskentelyn asiakkaan kanssa, jolloin hänelle voidaan tarjota
palveluita ja ohjata toimenpiteisiin, jotka edesauttavat asiakkaan
etenemistä työllistymisen polulla.

Tämä näkyy vahvasti nuorten asiakkaiden tilastoissa. Aikuisilla
asiakkailla työttömyys on pitkittyneempää, ja työllistymisen
esteiden selvittelytyö on hitaampaa, mutta sielläkin nähdään jo
hyviä tuloksia, mikä näkyy myös laskevassa työttömyysprosentissa..


Uuden asiakaspalvelumallin käyttöönoton yhteydessä nyt toukokuun
alussa, voidaan Hollolassa todeta, että vuoden ajan tehty työ tuottaa
tulosta; ja siirtymä uuden asiakaspalvelumallin käyttöönottoon tulee
sujumaan Hollolassa suunnitelmien mukaisesti ja hallitusti.

MAALISKUU 2022 (MAALISKUU 2021)

TYÖTTÖMIEN OSUUS

TYÖVOIMASTA%   8% (11,3%)

Hollolan tilanne paranee valtakunnalliseen tahtiin, kuitenkin
hollolalaisten työttömien osuus laskee nopeimmin Päijät-Hämeessä.
Päijät-Hämeen kuntien keskiarvo on 12,5 % ja Kanta-Hämeen keskiarvo
on 9,0%. Valtakunnallinen keskiarvo on 9,5 %, työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta.

Työttömien lkm/ hlöä                  847 – (_1197)_

KUNTAKOKEILUTOIMISTON                _728 (3.5.2022)_

ASIAKASMÄÄRÄ/ HLÖÄ

Uutena lukuna seuraamme Hollolan kuntakokeilutoimiston asiakasmääriä,
ja miten ne kehittyvät suhteessa hollolalaisten työttömien
kokonaismäärään.

LOMAUTETUT LKM/HLÖÄ                   99 – (227)

Lomautettujen määrä laskee hitaasti kuukausi kerrallaan.

Nuoret – osuus %                           5,8% – (15,7%)

alle 25-vuotiaiden työvoimasta

                                                         Nuorten
työttömyystilanne Hollolassa on merkittävästi parempi kuin muualla
Päijät-Hämeessä. Aktiivinen asiakasote ja hyvä yhteistyö kunnan
sisällä nuorten Osuma-hankkeen kanssa tuottaa erinomaista tulosta.


Yli 1 v työttömät lkm/hlöä          385 – (413)

Työllisyyspalvelujen toimenpiteet ja hetkellisesti paremmat
työmarkkinat ovat vaikuttavat nyt jo toista kuukautta koronan jälkeen
yli vuoden työttömänä olleiden määrään laskevasti. Kasvu on
saatu pikkuhiljaa tasaantumaan.

Aktivointiaste                                 26,9 – (19,2)

Aktivointiaste mittaa palveluissa olevien työnhakijoiden määrää, ja
luku kasvaa hitaasti parempaan suuntaa, mutta edelleen ollaan vielä
liian matalalla verrattuna koronaa edeltävään aikaan

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:

Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk

155 – (159)

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk

                                                          159 – (140)

Työmarkkinatuen listauksessa näkyy myös pitkittynyt työttömyys; yli
300 päiväisten hyvä tilanne kertoo vain siitä, että tuosta
tilastosta poistuneet ovat ylittäneet yli 1000 päivää, ja ovat
siirtyneet siihen tilastoon.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk

                                                          144 823€ –
(139 902€)

Vuodelle 2022 talousarviota on nostettu 1 500 000 € koronan
vaikutukset huomioiden työttömyyden kehittymiseen. Kolme ensimmäistä
kuukautta ovat sujuneet budjetin mukaisesti.

                                                          Lisätietoja:

Anne Tapaila, työllisyysvastaava

044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston
työllisyyskatsaukseen maaliskuu 2022, joka on julkaistu 2.5.2022.

Hämeen ELY-keskuksen julkaisemat tilastot kertovat kaikkien alueen
työttömien työnhakijoiden tilanteesta, niin Hämeen TE-toimiston kuin
kuntakokeilutoimistojen asiakkaista.

Ystävällisin terveisin,

Virpi Hurri

toimistosihteeri

+ 358 (0)44 7801 427 | virpi.hurri@hollola.fi

Hollola-esite [1]

_________________________________________________________Hollolan kunta​

Konsernipalvelut, hallinto- ja viestintäpalvelut

Käyntiosoite: Virastotie 3

Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola

hollola.fi [2] | Facebook [3] | Instagram​ [4] | Twitter​ [5]

#montaluontoa #hollolaLinks:
——
[1] https://www.esitteemme.fi/hirveen_ihana_hollola/MailView/
[2] https://www.hollola.fi/
[3] https://www.facebook.com/hollolankunta/
[4] https://www.instagram.com/hollolankunta/?hl=fi
[5] https://twitter.com/HollolanKunta