Kirkon diakonia on auttanut yhä useampaa alkuvuonna

26.06.2024 04:06

Kirkon tilastojen mukaan evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyö on myöntänyt avustuksia kolmanneksen enemmän alkuvuonna kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Lisäksi ruoka-apua on jaettu aiempaa enemmän. Usein avuntarvetta aiheuttaa sairastuminen, ero perheessä tai muu äkillinen tilanne. 

Kirkon diakoniatyössä näkyy ihmisten huoli tulevaisuudesta ja omasta taloudellisesta selviytymisestään. Diakoniatyöntekijät kertovat, että vähävaraisia ihmisiä ahdistaa tunne, että he ovat arvottomia muiden silmissä.  

”Avun piiriin on hakeutunut uusia ihmisiä, jotka ovat tähän asti pystyneet sinnittelemään ilman tukea. Myös lapsiperheiden ruoka- ja harrastuskustannukset ovat tapetilla. Mahdolliset säästöt on käytetty, jos niitä on ollut”, sanoo diakoniatyöntekijä Nita Ahjonpalo Järvenpäästä.  

Seurakuntien diakoniatyöntekijät kohtaavat hädässä 

Kirkon diakonia auttaa evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta Suomessa asuvia, jotka ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon. Diakoniatyössä ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti ja keskustellaan asioista, jotka aiheuttavat huolta omassa elämäntilanteessa. Diakoniatyöllä on myös mahdollisuus avustaa pienimuotoisesti akuutissa hätätilanteessa.  

Kirkon tilastojen mukaan toukokuun loppuun mennessä avustuksia oli myönnetty jo lähes 3,5 miljoonaa euroa, kun vastaavana aikana viime vuonna diakonia-avustuksia annettiin 2,6 miljoonaa euroa. Vuosittain Kirkon diakonia avustaa yli 10 miljoonalla eurolla ja avustaminen lisääntyy yleensä vuoden loppua kohti. 

Seurakuntien diakoniatyön puoleen kääntyneet ovat hakeneet tukea erityisesti muuttokustannuksiin sekä sähkölaskuihin. Tarve edullisempiin asuntoihin ja asumismuotoihin on kasvanut.  

Kirkon diakoniarahaston avustukset jaetaan seurakuntien diakoniatyön kautta 

Myös Kirkon diakoniarahastosta on myönnetty seurakuntien diakoniatyön kautta enemmän apua asumiskustannuksiin, erityisesti sähkölaskuihin, vuokriin sekä muuttokustannuksiin.  

Kirkon diakoniarahasto on evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallinen rahasto, josta diakoniatyöntekijät voivat hakea avustusta alueellaan asuville hädässä oleville ihmisille. Suomessa asuvia taloudellisessa ahdingossa olevia voi auttaa valtakunnallisen Kirkon diakoniarahaston kautta lahjoittamalla. Lahjoitetut varat käytetään lyhentämättömänä avustustoimintaan. 

Kuvassa: Diakoniatyöntekijä Siru Rantanen. Kuva Kirkon viestintä Jalmari Salovirta.