Sotilaslääketieteen museo 40 vuotta

20.06.2023 02:06

Sotilaslääketieteen museo avattiin 19.6.1983 Hennalan kasarmialueella
venäläisten 1910-luvulla rakennuttamaan kaksikerroksiseen entiseen
asuinkasarmiin. Museon taustalla oli Lääkintäkilta ja erityisesti lääkintäeversti
Ensio Taipale. Puolustusministeriö nimitti Sotilaslääketieteen museon
virallisesti sotahistorialliseksi erikoismuseoksi 1.2.2002.
Vuonna 2002 muodostettiin Sotilaslääketieteen museosäätiö, jossa Lahden
kaupunki oli mukana. Lääkintäkillan vastuu museon ylläpidosta päättyi
marraskuussa 2003 ja vastuu museosta siirtyi säätiölle. Sotilaslääketieteen
museosta tuli Lahden kaupunginmuseon museoyksikkö 1.5.2004.
Lahden kaupunginmuseo luopui museosta 31.12.2010
Vuodesta 2011 alkaen Sotilaslääketieteen museota on hallinnoinut perustettu
Suomen Sotilasmuseosäätiö ja museon avoinna pidosta ovat vastanneet
vapaaehtoiset.
Puolustusvoimien 4.4.2012 annettu käsky linjasi sotahistoriallisten
erikoismuseoiden tulevaisuuden. Pioneeri- ja Viestimuseo liitettiin
Hämeenlinnassa olevaan Tykistömuseoon ja muodostui Museo Militaria.
Sotilaslääketieteen museo tuli sulauttaa Sotamuseoon tässä museossa
tehtävän peruskorjauksen valmistuttua vuoden 2015 loppuun mennessä.
Koska Helsingissä ei ole voitu päättää Sotamuseon uudesta näyttelytilasta, on
Sotilaslääketieteen museon näyttely Hennalassa saanut jatkoaikaa aina
muutaman vuoden jaksoiksi odottaen siirtymistä. Viimeisin takaraja
Hennalassa on vuoden 2025 loppuun.
Museon näyttelytoimintaa ei ole voitu kehittää. Tilapäisnäyttelyinä on museolla
kaksi Lahden seutua koskevaa kokonaisuutta, mitä muualla ei käsitellä.
Lahden seudun taistelut vuonna 1918 ja Hennalan punavankileiri sekä
Hennalan kasarmialueen 110-vuotinen historia.
Museon avoinna pito on ollut mahdollista vapaaehtoisvoimin ainoastaan
kesäisin viikonloppuisin ja ryhmille aina tilauksesta.
Puolustusvoimat vastaavat rakennuksen kiinteistä kustannuksista. Museo ei
saa ulkopuolista rahoitustukea.
Mahdolliseen lopetukseen liittyen Sotilaslääketieteen museon näyttelyistä
tehtiin kotisivulle virtuaalikierros. Museon näyttelyt selostuksineen taltioitiin
tuleville polville.
Päänäyttelyssä kerrotaan kahdeksankymmenen vuoden takaisista
tapahtumista. Oli sävähdyttävää opastaa museon avauspäivänä 3.6.2023
kolmea Hennalassa asuvaa ukrainalaista naista. Kun tulimme osastolle, jossa
kerrotaan Lahden pommituksista talvisodan aikana, niin taustaäänenä oli
ilmahälytyssireenin ulvonta ja ilmatorjuntatykkien jyske. Yksi naisista totesi,
että hän soitti juuri kotiin Ukrainaan Zaporizzaan ja kuului täsmälleen sama
sireenien ääni.
Ajankohtainen osasto on myös Sankarivainajien pitkä tie kotiin. Osastolla
kerrotaan sodan ajan kaatuneiden huollosta ja edelleen tehtävästä
sotavainajien etsimisestä ja kotiin paluusta. Siunattiinhan juuri toukokuun
kolmantena sunnuntaina lähes 50 rajan takaa löydettyä sankarivainajaa
Lappeenrannassa.
Lähes kaikkien museovieraiden toive on, että mahdollisimman moni tutustuisi
Sotilaslääketieteen museon näyttelyihin ja saisi käsityksen siitä, mitä sodan
ajan sukupolvi on joutunut kokemaan.

Museo on auki syyskuun alkuun lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16.

Kuvassa puheenjohtaja Matti Ponteva pitämässä juhlapuhetta museon pihalla.

kuva: Kaarina Suhonen