Vt12:n kehätie edistää Hollolan elinkeinoelämää

18.12.2020 03:12

Uusista tonttivarauksista neuvotellaan parhaillaan
Valtatie 12:sta eteläinen kehätieosuus on valmistunut. Hollolan kunnan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander ajaa päivittäin työmatkansa Lahdesta Hollolaan vanhaa valtatietä pitkin. Hän toteaa, että uuden kehätien ansiosta Hollolan tavoitettavuus paranee.
Hän huokaisee helpotuksesta. Uuden kehätien myötä vanhaa valtatietä vaivanneesta vilkkaasta rekkaliikenteestä ja onnettomuusherkistä risteyksistä päästään. Hän on laskenut, että vanhalla valtatiellä on ainakin 24 valoristeystä ja liukkailla keleillä saa jännittää, ennättävätkö rekat pysähtyä niihin ajoissa.

Vilander sanoo, että Kukonkoivuun sijoittuvien yhtiöiden kannalta kehätien yhteys on merkittävä etu. Neuvotteluja on menossa sinne tähyävien uusien yritysten kanssa. Kahdesta Hopeakallion tontista on neuvottelut myös käynnissä. Vilander korostaa, ettei Nostavan logistiikka-alueen kanssa olisi voitu edetä ilman kehätietä. Nyt aluetta päästään vihdoin kehittämään.

Hollolan projektipäällikkö Ari Rinkinen on ollut tiehankkeessa mukana suunnitteluvaiheesta saakka. Hän oli myötävaikuttamassa siihen, että Hopeakallion alueen kaavamuutoksessa huomioitiin Soramäen eritasoliittymän vaatima lisätilantarve.

-Soramäen eritasoliittymän rampin alueelle jäänyt korkea kallioseinämä olisi peittänyt Paassillan alueen näkyvistä. Sovimme Väyläviraston kanssa, että kunta saa louhia kallioseinämän pois, jotta näkymä avautuu. Samankaltainen
ratkaisu tehtiin Hopeakallion puolella.

Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen on tyytyväinen. Kehätien rakentaminen oli kunnan alueella pitkä puristus. Hän sanoo tieprosessin olleen hyvin hallinnassa, koska valituksia töiden aikana ei ole juurikaan kuulunut. Liikenneruuhkiin uusi väylä vaikuttaa heti ja Rahkonen toteaa, että parin vuoden päästä nähdään sen vaikutuksista elinkeinoelämään.

Valtatie 12 eteläinen kehätiehanke maksaa noin 275 miljoonaa, kun kaikki viimeistelytkin on ensi vuonna tehty. Itse kehätie maksaa 258 miljoonaa ja Lahden eteläinen sisääntulotie 17 miljoonaa. Valtion rahoitusosuus on 72 prosenttia hankkeesta, eli 198 miljoonaa ja Lahden sekä Hollolan yhteinen rahoitusosuus 28 prosenttia, joka muodostaa 77 miljoonan euron osuuden kustannuksista. Tiehanke on pysynyt suunnitellun rahoituksen sisällä.

Lasse Koskinen

Kuvat: Väylävirasto