Älypyörätien kustannukset kaksinkertaistuivat

25.05.2021 11:05

Tarkastuslautakuntatarttui kohonneeseen hintaan

Lahden kaupunki haki vuonna 2017 EU:n Urban Innovative Actions -rahoitusohjelmasta tukea uudenlaisen pyörätiesuunnitelman rakentamiseen. Kokonaistukea tuli 4,7 miljoonaa euroa. Tuen ja kaupungin oman rahoituksen turvin toteutettiin kaupunkiliikkumisen ohjelma, päästökauppakokeilu ja erityinen ”älypyörätie”.

EU-tuen hakuvaiheessa hankkeen älypyörätien kustannusarvio oli 1,68 miljoonaa euroa. EU:n tukea pyörätiehen tuli 1,31 miljoonaa euroa. Tuen hakemisen jälkeen syntyi pyörätielle uusi linjaus Etelä-Lahteen, Uudenmaankadun varrelle. Pyörätien hinta nousi nyt jo 2,2 miljoonaan euroon.

Lisäkustannukset aiheutuivat yhden kadun ylittävästä sillasta, meluvallin linjausmuutoksesta, muuttuneiden suunnitelmien tekemisestä, lisätöistä ja näiden aiheuttamista viivekorvauksista urakoitsijalle. Lisäksi älypyörätien varrelta oli tarkoitus kaataa läheisen asutusalueen edestä kuusikkoa. Tästä nousi niin suuri vastarinnan ryöppy, että pyörätietä kavennettiin alkuperäisistä suunnitelmista.

Maaliskuun lopussa vuonna 2021 pyörätiekustannukset olivat kohonneet jo 2,7 miljoonaan euroon. Lisää kustannuksia tulee väylään myös digitaalisista näyttötauluista ja liiketunnistimella toimivasta valotekniikasta. Valot himmenevät ja kirkastuvat liikennemäärien mukaan. Tämän ”älytekniikan” osuus on kustannuksista noin kuusi prosenttia. Pyörätien kaistamerkinnät heijastetaan valotekniikalla pyörätien pintaan.

Lahden tarkastuslautakunta tarttui älypyörätien kustannuksiin, jotka loppujen lopuksi nousivat kaksinkertaisiksi suunnitelmiin nähden. Kaupungin oma osuus kohosi yli 1,5 miljoonaan euroon. Tarkastuslautakunta sai tästä aiheutuneeseen tiedusteluunsa kaupunkiympäristön vastuualueelta vastauksen, jonka mukaan ainakin pyörätien levennys olisi toteutettu joka tapauksessa ilman EU:n tukeakin.

Tarkastuslautakunta toteaa tarkastuskertomuksessaan, että EU-tuen saaminen oli hyvä asia, mutta samalla ihmettelee, oliko lyhyen pyörätiepätkän leventämiseen tarvetta käyttää 1,5 miljoonaa euroa kaupungin omia varoja. Lautakunta toteaa vielä, että EU-hankkeilla on yleensä taipumus aiheuttaa hakijalla oman rahoitusosuuden paisumista hankkeen aikana. Lautakunta kehottaa Lahden kaupunkia lisäämään laskelmatarkkuuttaan hankkeiden kustannusarvioita laadittaessa.

Lahden matkakeskuksesta Etelä-Lahteen johtavan älypyörätien pituus on 2,5 kilometriä, joten kaupungin omat kustannukset ilman ”älytien” näyttölaitekustannuksia ovat noin 600 euroa metriltä. Loput tulevat EU:n avarasta avustuslompakosta. EU:n osuus on 520 euroa metriltä, joten metrihinta on siis yhteensä 1120 euroa metriltä.

Lahden kaupungin arviointikertomus 2020 valmistui 3.5.2021.

Lasse Koskinen