Hälvälän Ratayhdistys ry ja Lahden Ampumaseura ry toteuttavat parhaillaan Hälvälän harjoitus‐ ja ampumarata‐alueen haulikkoradoille ympäristölupamääräysten mukaista meluvallia. Meluvallin rakentaminen on alkanut vuonna 2018.

Meluvallin toteutuminen vähentää merkittävästi rata-alueelta kantautuvaa melua, jolloin se lisää viihtyisyyttä lähialueella. Lisäksi uusi vallirakenne mahdollistaa ammunnassa syntyvien haulien ja savikiekkojen entistä paremman keräyksen ja näin vähentää tulevaisuudessa ympäristökuormitusta alueella. Vallin rakentamisen yhteydessä sen alta poistetaan aikaisemmasta ampumatoiminnasta syntyneet pilaantuneet maat.

Tänä kesänä ja vuonna 2023 vallin rakentaminen jatkuu entistä kiivaammalla tahdilla.
Hälvälän ratayhdistys ry ja Salpamaa Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jossa Salpamaa toteuttaa vallin maarakennustyöt ja pilaantuneiden maiden poiston.
Valli tehdään rakennustyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista. Lisäksi Salpamaa ja Lahden kaupunki ovat sopineet, että valliin toimitetaan toukokuussa 2022 alkaneesta Pippo‐Kujala‐aluerakennushankkeesta syntyvät ylijäämämaat.

Pippo‐Kujala‐aluerakentamishanke kestää noin kolme vuotta, mutta pääosa ylijäämämassoista toimitetaan Hälvälään ensimmäisen rakentamisvuoden aikana. Kohteen ylijäämämailla meluvallin rakentaminen nopeutuu, koska ylijäämämaat tulevat pääosin yhdestä rakennuskohteesta. Hankkeen ylijäämämaat hyödynnetään meluvallissa sen sijaan, että ne toimitettaisiin loppusijoitukseen maankaatopaikoille.

Maamassojen toimitukset Pippo Kujala ‐hankkeesta alkoivat viikolla 26 juhannuksen jälkeen.

Arvioiden mukaan meluvallihanke on valmis viimeistään vuonna 2025. Hälvälän harjoitus‐ ja ampumarata‐alueen haulikkoradat täyttävät sen jälkeen erinomaiset mahdollisuudet toimia kansallisena ja kansainvälisenä ampumaurheilukeskuksena, niin toimintaympäristöltään kuin ympäristönsuojelun kannalta.

Rakentamistöiden vuoksi haulikkoradoilla ei ole ampumatoimintaa vuoden 2022 aikana.

Maamassojen kuljetukset tulevat lisäämään Tiilikankaantiellä liikennemääriä arkisin klo 7‐22 välillä rakentamisen aikana.

Yhteystiedot:
Hälvälän ratayhdistys ry Antti Virolainen
p. 040 732 6999
Salpamaa Oy tuotantopäällikkö Jarkko Karstila
p. 050 518 4405
toimitusjohtaja Antti Leiskallio
p 050 3247 427

Lisätietoja Hälvälän ampumaratojen toiminnasta lahdenampumaseura.fi
Lisätietoja Salpamaa Oy:n palveluista ja hankkeista löydät salpamaa.fi