Helmikuussa työttömyysaste oli 14,6 %, Lahti rakennetyöttömyyden ykköspudottaja

26.03.2024 01:03

Helmikuussa 2024 työttömyysaste Lahdessa oli 14,6 %, eli pysyi samana edelliskuukaudesta. Työllisyystilanne on selvästi kiristynyt, mutta Lahti on pysynyt rakennetyöttömyyden ylivoimaisena pudottajana edellisvuodesta (-9,5 ja koko maa -3,4 prosenttiyksikköä).

Työttömiä oli Lahdessa 2024 helmikuussa 8 231 henkilöä, lisäystä edellisvuodesta 685 henkilöä ja vähennystä kuukaudessa 34 henkilöä. Koko maan työttömyysaste oli 10,8 %.​ Työttömyysasteiden vertailussa Lahti oli 12 suurimman kaupungin viimeisellä sijalla. Työttömyysaste nousi Lahdessa edellisvuodesta 1,2 % -yksikköä (koko maa 1,1 % -yksikköä).
 

Alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyysaste oli 17,4 % (koko maa 13,0 %). Nuorisotyöttömyysasteiden vertailussa Lahti oli 12 suurimman kaupungin vertailussa 4. viimeisellä sijalla. Nuorisotyöttömiä oli Lahdessa yhteensä 945 henkilöä, 150 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna ja kuukaudessa 9 henkilöä vähemmän. Nuorisotyöttömyys nousi edellisvuodesta Lahdessa 2,9 % -yksikköä (koko maassa 1,8 % -yksikköä).

Pitkäaikaistyöttömiä helmikuussa 2024 Lahdessa oli 2 838 (-469 edellisvuodesta, -47 kuukaudessa). Rakennetyöttömien osuus Lahden työttömistä työnhakijoista oli 12 suurimman kaupungin vertailussa sijalla 9. (54,6 %). Koko maassa rakennetyöttömien osuus oli 51,9 %. Rakennetyöttömillä tarkoitetaan pitkäaikaistyöttömien, työllistämispalveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluista toisiin palveluihin siirtyneiden henkilöiden yhteismäärää.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli helmikuussa 2024 Lahdessa 32,7 % (912 henkilöä, +138 edellisvuodesta, -54 kuukaudessa). Koko maassa ulkomaalaisten työttömyysaste oli 24,2 %.

Työttömien aktivointiaste oli Lahdessa 26,8 %. Koko maan aktivointiaste oli 28,2 %. Lahdessa aktivointiaste pieneni hieman edellisvuodesta (-0,7 % -yksikköä), mutta vähennys oli selvästi pienempi kuin koko maassa (-7,8 % -yksikköä). Lahti oli aktivointiasteiden muutosten vertailussa 12 suurimman kaupungin vertailussa 2. paras verrattuna edellisvuoteen.

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.