Hollolan kunnan talous vahvistui

27.03.2024 11:03

Hollolan kunnan vuoden 2023 tilikauden tulos on 10,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Poikkeuksellisen vahva tulos oli ensisijaisesti seurausta kertaluonteisista, vanhoista verotulotilityksistä.

Ylijäämä osoitetaan tulevien investointien katteeksi, jolloin voidaan vähentää poistojen osuutta ja vahvistaa tulevien vuosien taloutta.

Hollolan saamat valtionosuudet olivat noin 20,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet vähenivät 27,0 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksista valtio perii takaisin noin 2,1 miljoonaa euroa vuosina 2025–2027, jonka lisäksi valtionosuuksiin tulee pysyvä leikkaus, joka on noin 2,1 miljoonaa euroa/vuosi vuodesta 2025 alkaen.

Kunnan toimintakulut olivat 74,0 miljoonaa euroa. Toimintakulujen pieneminen yhteensä 75,1 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 johtuu sote- eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen kustannusten siirryttyä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.

Vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna 47 henkilöllä vuoteen 2022 verrattuna. Kunnan palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 813 henkilöä.

Keskeisin henkilöstön kasvun määrää selittävä tekijä on yhdeksän kunnan ympäristöterveydenhuollon eli Päijät-Hämeen ympäristöterveyshuollon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointikuntayhtymältä Hollolan kunnalle.

Kunta ei ole nostanut uutta pitkäaikaista lainaa lainkaan joulukuun 2020 jälkeen. Vanhoja lainoja lyhennettiin vuoden 2023 aikana 5,7 miljoonalla eurolla.

Asukasmäärässä tapahtui nettomuuton lisäystä, vaikka asukasmäärä väheni 56 henkilöllä edellisvuodesta ollen 22 887. Nettomuuton lisäykseen vaikutti kuolleiden ja syntyneiden välinen 112 henkilön erotus. Hälvälän koulun toiminta lakkasi 31.7.2023. Koulun henkilökunta siirtyi Tiilikankaan kouluun. Sekä koululaiset että uudet esioppilaat niin Hälvälän kuin Tiilikankaan alueelta aloittivat Tiilikankaan koulussa elokuussa 2023.

Vuoden 2023 työttömyysasteen keskiarvo oli ennätysalhaalla ollen 7,06.  Hollolan kunta palkittiin työ- ja toimintakyvyn kehittämisprosessista joulukuussa Tärkeissä töissä -kehittämispalkinnolla.

Kuntayhteistyön osalta valmistauduttiin vuoden 2025 alussa astuvaan työllisyyspalvelujen siirtovastuuseen kunnille. Päijät-Hämeen kunnat, Lahtea lukuun ottamatta, hyväksyivät Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta yhdeksän kuntaa siirtävät työllisyydenhoidon järjestämisvastuun Hollolan kunnalle.
Jatkossa Hollolan kunnan on pärjättävä vähenevien valtionosuuksien ja niukemman verotulokasvun varassa. Lisärahoituksia kunnille ei ole luvassa ja verotulojen kasvu on riippuvainen talouskasvusta ja suhdanteista.

Kunta vie kuitenkin samaan aikaan eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita. Kuten kuntakeskuksen keskuskortteleiden rakentamista sekä uuden keskuksen suuntaamista kohti Nostavaa, jonne selvitetään muun muassa asemaseisakkeen ja multimodaaliterminaalin sijoittamista.