Kauppapalvelu
Hollolan kunta käynnisti 30.3.2020 oman henkilöstön toimesta kauppapalvelun hollolalaisille yli 70-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville.
Palvelun kautta voi tilata kotiin ruokaa ja päivittäistarvikkeita. Kauppapalvelun piiriin ilmoittaudutaan kunnan asiointipiste Piipahluksen kautta puh. 044 780 2302, (ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 ja aattopäivinä klo 9-15). Tämä palvelu on kunnan johtoryhmän päätöksellä voimassa toistaiseksi.

Ostokset ja kuljetus laskutetaan jälkikäteen asiakkaalta kunnan toimesta, käteistä rahaa ei käytetä. Kunta on avannut tilit sekä Hollolan Prismaan että Hollolan K-Supermarketiin. Kauppapalvelu ei ole sosiaalihuoltalain mukaista palvelua vaan kunnan toimesta järjestettyä tarveharkintaan perustuvaa
palvelua tämän poikkeustilan vuoksi. Kunta laskuttaa palvelusta 10 euroa / kuljetus. Kunnan kauppapalvelua on käyttänyt tähän mennessä 47 asiakasta ja tilauksia on toimitettu yhteensä 190 kpl (tilanne 19.5.2020).

Ikäihmisten kontaktointi
Hollolan kunta aloitti samanaikaisesti kauppapalvelun kanssa 30.3.2020 puhelin kontaktoinnit, joilla pyrittiin tavoittamaan kaikki 70-vuotta täyttäneet kotona asuvat kuntalaiset. Kunnan työntekijä kysyi ikäihmisen kuulumiset ja antoi tarvittaessa ohjeistusta koronavirukseen liittyen sekä kertoi ikäihmisille suunnatuista palveluista. Lisäksi kartoitettiin henkilön kykyä pärjätä kotona.
Kontaktointi aloitettiin 80-vuotta täyttäneistä, joista tavoitettiin 1062 henkilöä
(1343 henkilöstä). Huoli-ilmoituksia 80-v täyttäneistä tehtiin yhteensä 5 kpl.
70-79-vuotiaista tavoitettiin puhelimitse 1794 henkilöä (2365 henkilöstä). Huoli-ilmoituksia tehtiin 70-79-vuotiaista yhteensä 5 kpl. Puhelinkontaktoinnit saatiin valmiiksi 11.5.2020.

Koronatiedote ikäihmisille
Kauppapalvelun ja kontaktoinnin lisäksi kunta lähetti erikseen koronakirjeen kaikille yli 70-vuotiaille hollolalaisille. Kirjeeseen koottiin yhteystietoja, vinkkejä ja ohjeita pärjäämiseen näissä poikkeuksellisissa oloissa. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 3660 kpl.

Hollolassa 19.5.2020
Antti Anttonen
hyvinvointikoordinaattori
Hollolan kunta