Johanna Ekmann kirjoitus Europarlamentista

29.05.2024 10:05

Viime eduskuntavaaleissa huikean yli 4000 äänen äänisaaliin kerännyt Johanna Ekman pyrkii ensimmäistä kertaa europarlamenttiin. Hän on lyhyessä ajassa noussut Perussuomalaisten ehdokkaaksi Hämeessä ja nyt koko Suomessa.

-Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan pitää ennen kaikkea Suomen ja suomalaisten puolta tässä vaikeassa maailmantilanteessa. Kotimainen ruoka, maa- ja metsätalous sekä
puhdas vesi ja energian riittävyys ovat meille tärkeitä huoltovarmuuden kannalta. Haluan olla mukana rakentamassa taloudellisesti vauraampaa, turvallisempaa ja hyvinvoivaa Suomea sekä vakaata Eurooppaa.

-Tehtävässä menestyminen vaatii aktiivisuutta, verkostoitumista, yhteistyötä sekä kieli- ja myyntitaitoja, jotta voimme pyrkiä estämään meille epäedullisten päätösten etenemisen aikaisessa
vaiheessa. Minusta saatte aktiivisen, isänmaallisen, asioihin paneutuvan, yhteistyökykyisen ja kielitaitoisen verkostoitujan puolustamaan Suomen etua EU:ssa, Ekman vakuuttaa.

Johanna on mukana politiikassa kunta-, alue- ja maakuntatasolla sekä Päijät-Hämeen edustajana kansainvälisessä CPMR Itämerikomissiossa ja sen liikennetyöryhmän varapuheenjohtajana sekä hänet valittiin kaksivuotiskaudelle CPMR:n Itämerikomission hallitukseen yleiskokouksessa Kotkassa 22.5.2024. Ekman on myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen luottamustehtävissä ja Orimattilan kaupungin ympäristövaliokunnassa. Hän toimii myös aktiivisesti puolueen yhdistystoiminnassa. Työuraa hän on tehnyt asiakaspalvelun ja myynnin parissa sekä sijaisopettajana Orimattilassa.

Kriittistä edunvalvontaa

-Päätösten valmistelussa tulee pitää huoli, että EU:ssa huomioidaan Suomen erityispiirteet, kuten sijaintimme, pitkät välimatkat, riippuvuutemme merikuljetuksista ja pitkä raja Venäjän kanssa. EU:n tulee huomioida näiden vaikutus meidän liikenteeseen, turvallisuuteen, talouteen, ilmastoon, energiaan, maa- ja metsätalouteen sekä ruuantuotantoon liittyen.
EU:n päätöksien tulee antaa jäsenmaille riittävä mahdollisuus kansalliseen säätelyyn sovittujen raamien sisällä. Suomelle epäedullisia, epäoikeudenmukaisia tai muutoin kohtuuttomia päätöksiä ei tule hyväksyä, hän toteaa.

Talous ja turvallisuus kuntoon

Ekmanin mukaan useissa EU:n jäsenmaissa julkisen talouden velka on kasvanut liian suureksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Nyt Suomi ja monet jäsenmaat joutuvat ponnistelemaan julkisen velanoton vähentämiseksi.
– EU:n tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada talous kasvuun. Meillä on niin Päijät-Hämeessä kuin Suomessa kovan tason osaamista, jota meidän tulee viedä EU:n suuntaan. Vientiin tulee satsata entistä enemmän. Meidän tulee kehittää kilpailukykyämme, jotta saamme lisää investointeja ja elinvoimaa kotimaahan. Vihreää siirtymän tulee edetä markkinaehtoisesti ja innovaatioita kehittäen.
– Turvallisuuden osalta EU on hänestä tarpeeksi yhtenäinen Venäjän suhteen. Hyvänä asiana Ekman pitää sitä, että useimmat EU-maat ovat Natossa.
– Kunkin jäsenmaan tulee panostaa varoja omaan puolustukseen sekä varautua kriisitilanteiden osalta oman siviiliväestön suojaamiseen.
– Vakaa ja turvallinen Eurooppa houkuttelee investointeja ja sitäkin kautta lisää hyvinvointia, hän sanoo.

Yhtenäinen rajapolitiikka on tärkeää

– EU:n yhtenäisen rajapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan löytäminen on Ekmanista erityisen tärkeää. Kansallisella tasolla maan tulee voida päättää tarvittaessa tiukemmistakin ehdoista itse. Maahanmuuton tulee olla hallittua ja harkittua sekä meitä hyödyttävää. Emme kaipaa lisää kustannuksia ja epävakautta, Ekman katsoo.
– Ihmissalakuljetuksen vähentämiseksi ja siirtolaisvirtojen hallitsemiseksi Ekman perustaisi kriisialueuden lähelle pisteitä, joissa valikoitaisiin kiireellisimmät tapaukset ja aloitettaisiin turvapaikkakäsittely.
– Rajoilta tulee voida käännyttää ilman, että meillä on velvoitetta aloittaa turvapaikanhakuprosessi. Tämä vähentää esimerkiksi Venäjän mahdollisuuksia hyödyntää kolmannen maan kansalaisia hybridivaikuttamiseen.

EU-vaalien ennakkoäänestys 29.5 – 4.6.2024 ja varsinainen vaalipäivä 9.6.2024

– Ekman pitää vaaleja Suomen tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävinä.
Perussuomalaisille Suomi ja Suomen asiat ovat aina etusijalla. Jokainen perussuomalaisille annettu ääni auttaa meitä saamaan enemmän Suomen edun mukaisia asioita huomioiduksi EU:ssa.
Päijät-Hämeestä ei ole vielä koskaan valittu vaaleilla omaa europarlamentaarikkoa – joko nyt olisi sen aika? Muutos tehdään yhdessä.

Tutustu Johannaan lisää:

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eu-vaalit/ehdokas/johanna-ekman
https://johannaekman.fi
Facebook: Johanna Ekman – eurovaaliehdokas
https://www.facebook.com/johannaekmanps/