Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen esittää: Kaupunki pysyy kasvu-uralla hakemalla Lahti Energialle kumppania

04.04.2024 01:04

 

Lahden kaupunki aikoo hakea vähemmistökumppania Lahti Energia Oy:n omistajaksi. Kaupunginhallituksesta esitys etenee valtuustoon, joka tekee 15.4. linjauksen Lahti Energian vähemmistöosuuden myyntiprosessin aloittamisesta.

Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen on päätynyt tekemään ehdotuksen vähemmistökumppanin hakemisesta Lahti Energialle, eli 49 % omistusosuuden myymisestä. Ratkaisu kuvaa hänen mielestään yhdessä eteenpäin menevää kaupunkia. 

Kaupungin tulojen ja hallussa olevan yhtiövarallisuuden ja muun omaisuuden tuoton pysyvälle lisäykselle asetettiin vuoden 2024 talousarviossa vähintään 30 miljoonan euron tavoite. Lahti Energian myynnin selvittämiseen liittyvään työhön ja mahdolliseen myyntiprosessin toteuttamiseen valittiin Ice Capital Oy. 

– Lahti Energian omistamiseen aiomme hakea yhtiökumppanin. Kaupunki haluaa olla edelleen aktiivinen omistaja ja pitää enemmistön eli 51 % Lahti Energiasta. Olen varma, että löydämme yhtiökumppanin, jonka kanssa on hyvä kehittää Lahti Energiaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti, Niko Kyynäräinen painottaa. 

– Tässä vaiheessa päätämme vain siitä, että myyntiprosessi aloitetaan. Vasta kuukausia myöhemmin voimme arvioida neuvottelujen pohjalta tehtyjä tarjouksia ja tehdä silloin lopullisen päätöksen. Saatava tuloutuksen määrä ja vahva osakassopimus vaikuttavat myyntipäätökseen.

Vähemmistöosuuden myynnillä tavoitteisiin

Lahden kaupungin yhtiöomaisuuden tarkasteluun palveluntuottajiksi valittiin tammikuussa Ice Capital Pankkiiriliike Oy ja KMPG Oy Ab. Yhtiöt esittelivät kaupunginvaltuustolle yhtiöomaisuutta koskevia selvitystöitä ja johtopäätöksiä. Oli selvää, että ilman Lahti Energiaan liittyviä omaisuusjärjestelyjä valtuuston asettamaa, vähintään 30 miljoonan euron tavoitetta yhtiövarallisuuden sekä muun omaisuuden tuoton lisäämiseksi ei voida saavuttaa. 

Vähemmistöosuuden myynti turvaa talouden tasapaino-ohjelman tavoitteen mukaisen kertaluonteisen tuloutuksen, mahdollistaa edelleen yhtiöstä tulevan osinkovirran sekä alentaa merkittävästi kaupungin omistaja- ja rahoitusriskiä. Myynti tuo mukaan johtamiseen vielä nykyistä enemmän toimiala- ja rahoitusosaamista, mikä parantaa merkittävästi Lahti Energian kilpailukykyä erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla. Osakassopimus myös mahdollistaa yhtiön ohjaamisen ennustettavasti.

Lahti jää edelleen 51 % omistusosuudella Lahti Energian omistajaksi. Lahti on omistajana oikeutettu 51 %:iin vuotuisista osinkotuotoista, mikä voisi asettua noin 10–15 miljoonaan euroon. 

-Tavoitteena on turvata kaupungin investointikyky kouluihin, päiväkoteihin ja muihin elinvoiman ja palveluiden kannalta tarpeellisiin investointeihin, estää kaupungin hallitsematon velkaantuminen, välttää veronkorotuksia ja parantaa Lahti Energian mahdollisuuksia menestyä kovenevassa energia-alan kilpailussa ja edistää Hiilineutraali Lahti -tavoitteen toteutumista.

Kasvu jatkuu yliopistorintamalla

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupunki käyttää omaisuuden tuottojen lisäämistä yhtenä keinona tasapainottaa talouttaan. Jos näin ei tapahtuisi, talouden tasapaino-ohjelman kokonaisuus sekä koko talousarvio taloussuunnitelmakaudelle olisi tarpeen valmistella uudelleen. Tämä johtaisi erikseen valmisteltaviin peruspalveluiden leikkauksiin, henkilöstövähennyksiin, palvelutason alentamiseen, investointien jäädyttämisiin sekä veronkorotustarkasteluun.

Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen ei kuitenkaan halua ryhtyä synkistelemään, vaan toivoo rohkeutta ja ymmärrystä omaisuuden myyntipäätöksiin. 

– Vetovoimainen Lahti kasvaa ja houkuttelee vierailijoita, uusia asukkaita ja opiskelijoita. Uusia yrityksiä sijoittuu kaupunkiin ja vanhat yritykset laajentavat täällä toimintaansa. 

– Yliopistorintamalla tapahtuu nopeaa kasvua, LUT:n uusin ehdotus on rakennustekniikan koulutuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa. Rakentamisen ja rakennusten osuus globaaleista CO2-päästöistä on arviolta 37 %, siksi teema sopii erityisen hyvin Lahdelle, johtavalle ympäristökaupungille, kaupunginjohtaja toteaa.