Lahden kirkollisvero pysyy 1,45 prosenttiyksikössä

28.09.2023 07:09

Lahden kirkollisvero pysyy vuonna 2024 ennallaan 1,45 prosenttiyksikössä. Lahden seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti asiasta kokouksessaan keskiviikkona.

 

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut verotulouudistus siirsi kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kirkollisverotuottojen arvioitiin samalla kasvavan Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa noin 54 miljoonaa euroa, minkä takia Lahden seurakuntayhtymä laski veroprosenttia valtiovarainministeriön laskelman mukaisesti 0,05 prosenttiyksikköä vuonna 2023. Kuluvan vuoden verotulokertymä on ollut toistaiseksi jonkin verran ennakoitua parempi.

­

Hallintojohtaja Matti Ilmivalta arvioi, että ehdotetulla 1,45 prosenttiyksikön kirkollisveron tulokertymällä Lahden seurakuntayhtymä kykenee toteuttamaan kohtuullista toimintaa pitkäjänteisesti. Lahden kirkollisveroprosentti on ollut jo pidemmän aikaa seudun alhaisin yhdessä Heinolan seurakunnan kanssa.

 

Ristinkirkon remontit jatkuvat vuonna 2024

 

Ristinkirkon jo joitakin vuosia käynnissä ollut peruskorjaus on jatkumassa kirkon ja Lahden Yhteiskoulun välissä olevan pysäköintiterassin kunnostamisella, LVIA-järjestelmän saneerauksella sekä sokkelin vesieristeiden uusimisella. Nämä vaiheet on tarkoitus toteuttaa yhtäaikaisesti vuoden 2024 aikana. Kirkkovaltuusto hyväksyi korjaussuunnitelmat, joiden yhteisarvo kohoaa 4,2 miljoonaan euroon. Kirkko on käytettävissä korjausten aikana rajoitetusti.

 

Tulevina vuosina on tarkoitus tehdä vielä sisätilamuutoksia, jotta tilat palvelisivat paremmin tämän hetken ja tulevaisuuden käyttötarpeita.

 

Seurakuntayhtymä myy maata Lahden kaupungille

 

Lahden seurakuntayhtymä myy Lahden kaupungille Nastolan alueelta asemakaavoitettuja niin sanottuja yleisiä alueita, kuten katu- ja lähivirkistysalueita. Alueet sijaitsevat useassa eri palstassa ja pirstaloituneina Nastolan kirkonkylän alueella. Alueiden kuuluisi Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla kunnan omistuksessa.

 

Lahden kaupunki on inventoinut maa-alueet, yhteispinta-alaltaan on noin 11,03 hehtaaria ja tarjonnut niistä 163 000 euroa puustoineen. Lahden seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti maa-alueiden kaupasta keskiviikkona.

 

Gospelkuoron joulukonsertille lisämääräraha

 

Lahden Gospelkuoron joulukonsertti siirtyy Salpausselän seurakunnalta Keski-Lahden seurakunnan järjestettäväksi. Kirkkovaltuusto myönsi Keski-Lahden seurakunnalle 15 500 euroa lisämäärärahaa, jonka avulla on tarkoitus kustantaa joulukonsertin järjestäminen sekä kuoron harjoittelu syyskaudella. Konsertti toteutetaan hieman kevyemmällä sabluunalla kuin aiempina vuosina, muun muassa kevyemmällä valaistuksella. Osa kustannuksista on tarkoitus kattaa käsiohjelmamyynnillä.

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 käyttötalousosaan lisämäärärahaa yhteensä 81 200 euroa ja investointeihin 77 000 euroa.

 

Lisätiedot: Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi, 044 719 1201

Kuva: Thijs van der Weide