Maankäytön ja liikkumisen iso tulevaisuuskuva etenee kohti hyväksymiskäsittelyä – suunnitelmaa esitellään asukkaille 16.5.

05.05.2024 11:05

Lahden suunta -työ etenee hyväksymiskäsittelyyn tänä vuonna, joten työn ehdotus on nähtävillä 10.5.-30.6.2024. Työ sisältää yleiskaavan, joka on kaupungin yleispiirteinen maankäytön ja liikenneverkon suunnitelma. Se osoittaa missä eri toiminnot, kuten palvelut, elinkeinot ja asuminen kaupungissa tulevaisuudessa sijaitsevat. Työhön sisältyy myös Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma, joka mahdollistaa liikkumisessa kestävät valinnat.

Ehdotusta esitellään asukkaille torstaina 16.5. klo 17.30–19.00 Trion Palvelutorin Lava-tilassa, 2.kerros, Aleksanterinkatu 18. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä MS Teamsissa. Paikan päällä Palvelutorilla pääset tutustumaan karttojen äärellä, mitä suunnitelmat tarkoittavat sinun asuinalueesi tulevaisuuden kannalta.

Lahtelaiset ovat päässeet vaikuttamaan työn sisältöön viime vuosina järjestetyissä asukastilaisuuksissa, työpajoissa ja verkkokyselyissä. Lue lisää Lahden suunta -työstä osoitteessa lahti.fi/lahdensuunta.

Mitä suunnitelma sisältää?

Lahden suunta -kokonaisuutta tarkastellaan Lahdessa valtuustokausittain. Näin suunnitelmia voidaan tarkentaa ketterämmin esimerkiksi kaupungin strategian päivittyessä. Kaudella 2021-2025 tärkeitä teemoja ovat olleet elinkeinoelämä, kaupunkirakenteen vyöhykkeet ja kestävä liikkuminen sekä arvokkaat luontokohteet. Uutuutena pilotoimme esimerkiksi ekologisen kompensoinnin, ekosysteemipalvelujen ja kiertotalouden kaavamääräyksiä ensimmäisinä Suomessa. Lisäksi olemme tuottaneet lahtelaisille uutta tietoa paikallisista maisemista ja kulttuuriympäristöistä.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmalla suunnitellaan kokonaisvaltaisesti eri kulkumuodoilla liikkumista kaupungissa. Ohjelma koostuu 14 toimenpidekokonaisuudesta, joista uusia ovat kaupungin sisäinen jakeluliikenne, houkutteleva kävelyn ja pyöräilyn ympäristö, palveluverkon ja liikenteen suunnitteluyhteistyön kehittäminen ja sähköisen liikenteen edistäminen.

Liity etänä tästä linkistä