Päijät-Hämeeseen on muodostumassa kaksi työvoimaviranomaista

24.11.2023 08:11

TE24-uudistus etenee valtuustojen
päätösten mukaisesti.
TEM:n 21.11.2023 vahvistaman tiedon mukaan Päijät-Hämeeseen
muodostuu vuoden 2025 alusta kaksi työvoimaviranomaista: Lahden
kaupunki sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon kuuluvat Asikkala,
Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
Vastuukuntana Päijät-Hämeen työllisyysalueella toimii Hollola.
Valmistelutyö jatkuu hyvässä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELY-
keskuksen sekä Päijät-Hämeen liiton kesken. Valmistelutyötä laajennetaan
kattamaan lisäksi myös sidosryhmät.
Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023
työllisyysalueiden muodostumista. Työllisyysalueita on muodostumassa
Suomeen yhteensä 44. Alueista 31 täytti lain edellyttämän 20 000 henkilön
työvoimapohjan sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti
yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta
toimivasta alueesta. Suurin osa kuntien ilmoittamista alueista täytti lain
edellytykset, ja kuuden alueen osalta esitetään poikkeuslupahakemuksen
hyväksymistä.
-Olemme tyytyväisiä, että ministeriö toimii johdonmukaisesti ja noudattaa
valtuustojen tekemiä päätöksiä, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Mika
Mäkinen. Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen mielestä on todella
hienoa, että selkeä päätös saatiin etuajassa ja valmistelua päästään
jatkamaan.
Lue lisää: www.tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-
paasee-jatkamaan-valmistelua
Lisätietoja:
• Työllisyyspäällikkö Anne Tapaila, Hollola/Päijät-Hämeen
työllisyysalue, p. 044 780 1118
• Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, Lahden kaupunki,
p. 044 482 6976