Riihelän risukasat kalliita poiskuljetettaviksi

13.06.2023 05:06

Risut kerättiin kahden hengen talkootyönä

RISUKIISTA. Riihelässä on syntynyt Lahden kaupungin ja lähiasukkaiden välinen kiista raivaamattomista puistometsän risukoista. Kaupunginosan vieressä kulkee Jankkarinkatua myötäilevä kevyen liikenteen väylä. Sen ja Törmäkadun kerrostalon piha-alueen väliin jää rinteinen kiilamainen puistometsä.

Metsikössä tehtiin metsikön harvennustöitä talvella 2022. Harvennustöiden jäljiltä hakkuujätteiksi jääneet risukot jätettiin lojumaan ryteikköisenä metsikköön. Kevyen liikenteen väylän toiselle puolelle jäi kookkaita irtorisuja lojumaan aivan väylän varteen.

Törmäkadulla, vastapäätä risukkojätteitä asuvat Marja ja Lasse Koskinen tarttuivat tilanteeseen. Ensin he vaativat Lahden kaupungin toimialajohtajan ja metsävastaavan esihenkilön puuttumaan asiaan, ja huolehtimaan niin että risukko raivataan ja kuljetetaan pois. Mitään ei asiassa tapahtunut.

Tämän vuoden keväällä Marja ja Lasse Koskinen raahasivat ja keräsivät risukot yhdeksään kasaan kevyen liikenteen väylän varteen, josta ne on helppo kuljettaa nostimella varustetulla kuorma-autolla pois. Keräämisen jälkeen Koskiset tekivät Lahden kaupungin palautepalveluun ilmoituksen, että risut ovat nyt haettavissa pois valmiina kasoina.

Lahden palautepalvelu vastasi vastineella, jonka mukaan Lahden kaupunki määrittää jokaiselle metsäkuviolle tavoiteltavan hoitotason, ja harvennushakkuiden yhteydessä hakkuutähteet poistetaan suunnitelman mukaisesti. Kauempana asutuksesta sijaitsevilla hakkuukohteilla hakkuutähteitä ei välttämättä kerätä lainkaan, vaan ne jätetään tarkoituksella levälleen.

Edelleen Lahden palautepalvelu totesi, että Riihelän metsäalueella on toteutettu risujen poisto koneellisesti hakkuun yhteydessä. Lisäksi palautepalvelu vastasi, että isolla kuorma-autolla ja nosturilla risujen noutaminen aiheuttaa kaupungille tarpeettomia kuluja.

– Näyttää siltä, että vastaava työnjohto ei ole käynyt paikalla lainkaan. Lähempänä Jankkarinkadun päätä, lähellä rivitaloja kerättiin yksi kuormallinen pois, mutta ei Riihelästä. Risukko jätettiin puistometsään, aivan talojen viereen. Ei tämä alue oli korpimetsää, Lasse Koskinen toteaa.

Aiemmin Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen Seppo Koskinen kiinnitti Etelä-Suomen Sanomien yleisönosastossa huomiota siihen, että Lahden kaupunki jättää hakkuurisukot metsään raivaamattomina aivan kaupunkialueella. Hän sai kaupungin virallisen vastauksen, jonka mukaan hajalleen jätetyt risukot ovat osa luonnon monimuotoisuutta.

Lasse Koskinen, joka myös on Lahden tarkastuslautakunnan jäsen, sanoo että hänen ja Marja-vaimonsa pois keräämä risukkoraivaus pelasti lähimetsikön kieloalueen ja valkovuokkomättäät risukkojen alta ja näin metsikköön jäi sen alkuperäinen monimuotoisuus elämään.

Marja ja Lasse Koskinen tekivät Lahden kaupungin metsäraivauksen jäljiltä samassa paikassa samanlaisen talkootyön risujen raivaamisessa noin kymmenkunta vuotta sitten. Silloin kaupungin työnjohto kiitti ja risukasat vietiin pois. Nyt tilanne on muuttunut, ja risukiista Riihelässä Lahden kaupungin kanssa jatkuu monimuotoisena. Kaupungin energiayhtiö Lahti Energia kertoi jokin aika sitten energiahakkeen saatavuuden heikentyneen. 

 LSU – Uutinen