Kaupunginhallitus hyväksyi Salpausselän kisojen uuden järjestämissopimuksen. Suomen hiihtoliitto ja Lahden hiihtoseura ottavat talvikisojen järjestelyvastuun.
Uuden sopimuksen tavoitteena on luoda vahva perusta Salpausselän kisojen menestyksekkäälle tulevaisuudelle ja tapahtuman monipuoliselle kehittämiselle. Lyhyen aikavälin tavoitteena on Salpausselän kisojen 100 vuotisjuhlakisat vuonna 2023. Tulevaisuuden tavoitteena on hakea pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen järjestämistä Lahdessa viimeistään 2030-luvun alkupuolella.

-Salpausselän kisojen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Viime vuosina Lahti Events Oy on pitänyt kisoista hyvää huolta. Nyt hiihtoyhteisön roolia kisojen järjestämisessä on tarkoitus vahvistaa, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Sopimuksella kaupunki sitoutuu luovuttamaan hallinnassaan olevat Urheilukeskuksen alueen tilat ja laitteet kisaorganisaation käyttöön. Sopimukseen on kirjattu aiempaa tarkemmin ns. ylivoimaiset esteet, joiden takia kilpailuja ei voi järjestää. Kaupunki ei näissä tapauksissa vastaa suorituspaikkojen kunnosta eikä kustannuksista. Valtuusto päättää kaupungin tuesta talvikisoille.

Sopimuksen mukaan kaupunki tukisi kisojen järjestämistä 150 000 euron vuosittaisella tuella vuosina 2021, 2022 ja 2023. Tämän jälkeen tuesta sovitaan erikseen. Sopimusaika on 12 vuotta ja osapuolina ovat Lahden kaupunki, Suomen Hiihtoliitto ry, Lahden Hiihtoseura ry sekä yhtiö, jonka Suomen Hiihtoliitto ry ja Lahden Hiihtoseura ry perustavat kisojen järjestämistä varten.
Perustettava yhtiö vastaa tapahtuman taloudesta sekä mahdollisista kustannuksista, jos tapahtuma jää tappiolliseksi. Kaupunginvaltuusto päättää erikseen 150 000 euron vuosittaisen määrärahan myöntämisestä.

Lisätietoa lahti.fi