Siltapuiston pysäköintilaitoksessa alkaa remontti keväällä 2023. Tarkoitus on jatkaa pysäköintilaitoksen
elinkaarta 10-15 vuotta. Remontti sisältää julkisivujen korjauksen ja uusimisen lisäksi mm. valaistuksen
uusimisen, ruostuneiden teräsrakenteiden kunnostuksen ja porraskäytävien maalaamisen.
Hanke on käynnistynyt tarkemmalla suunnittelulla ja ensimmäiseksi uusitaan valaistus ja koko
pysäköintilaitos peruspestään kelien niin salliessa. Kesän ja syksyn aikana korjauksia jatketaan lohkoittain ja
itse julkisivujen uusimiseen päästään syksyllä.
”Syksyllä 2022 tehtyjen asiantuntija-arvioiden perusteella osoittautui, että Siltapuiston pysäköintirakennus
ei ole vielä aivan elinkaarensa päässä”, kertoo Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha
Viljamaa. ”Kustannusarvio korjaukselle oli noin 1 milj. € ja niinpä Pysäköinnin hallitus päätti lähteä
keskustelemaan kaupungin kanssa mahdollisuudesta korjata jo olemassa oleva pysäköintilaitos sen sijaan,
että oltaisiin jouduttu investoimaan uuteen Sairaalanmäen pysäköintilaitokseen 30 – 40 milj. €, jatkaa
Viljamaa.
Lahden Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Eeva Jauro kertoo olevansa todella tyytyväinen löydetystä
ratkaisusta: ”Tässä ajassa, jossa rakentamisen kustannukset ovat nousseet merkittävästi ja tulevaisuuden
tarpeet niin asumisen, toimistotilojen kuin myös pysäköinnin suhteen ovat epäselviä, on erinomaista ottaa
aikalisä näin suuren hankkeen suhteen. Ratkaisu on myös varsin vastuullinen ja sopii Suomen johtavan
ympäristökaupungin tavoitteisiin edistää ekologista ja taloudellista kestävyyttä. On hienoa löytää kohtia,
jossa voimme korjata vanhaa, ennemmin kuin rakentaa aina uutta”.
”Lahden Pysäköinti Oy:llä on nyt monta rautaa tulessa”, jatkaa Jauro. ”Kesällä valmistuva Kartanoparkki
alkaa muotoutua lopulliseen muotoonsa ja on jo saanut kehuvia kommentteja komistuvasta julkisivustaan.
Hansaparkki on menossa remonttiin kesäkuussa ja molemmat kerrokset käsittävä saneeraus valmistuu
kesäksi 2024. Lisäksi Toriparkin ajoväylät saavat uuden betonipinnoitteen syksyllä 2023. Remonttien ja
saneerausten aikataulut on soviteltu siten, että pysäköintilaitosten käyttäjille tulisi mahdollisimman vähän
haittaa. Työn alla on myös kesäkuussa julkaistavat uudet pysäköinnin verkkosivut, joiden kautta asiakkaiden
on entistä helpompi asioida ja tietoa on nopeasti saatavilla pysäköinnin ajankohtaisista asioista”, iloitsee
Jauro.