The World Happiness Report 2023 -julkaisun mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa, jo kuudetta kertaa peräjälkeen. Suomi on ollut YK:n kestävän kehityksen verkoston laatiman listauksen kärjessä joka vuosi vuodesta 2018 lähtien.

Luokitus perustuu maiden kansalaisten onnellisuuden tasoa mittaavien kyselytutkimusten tuloksiin. Eri maiden asukkaita pyydetään arvioimaan muun muassa omaa elämänlaatuaan, vapauttaan ja maansa korruptoituneisuutta asteikolla nollasta kymmeneen. Tämän kyselytutkimuksen tulosten lisäksi maiden bruttokansantuote asukasta kohden ja eliniänodote vaikuttavat sijoitukseen. Korona- ja kriisivuodet eivät näytä vaikuttaneen globaalilla tasolla ihmisten tyytyväisyyteen elämäänsä.

Pohjoismaat ovat perinteisesti menestyneet mittauksessa hienosti. Uusimmassa raportissa Suomen takana ovat Tanska ja Islanti. Ruotsi on sijalla kuusi ja Norja seitsemän. Libanon ja Afganistan sijoittuvat listan hännille.

World Happiness Report -listaus on tehty vuosittain vuodesta 2012 lähtien.