Vates-säätiö on 27.2.2020 julkistanut tuloksia tutkimushankkeestaan Kuntien työllistämispalvelut –elinvoiman vahvistamista vai sosiaalipalvelua?
Tutkimussa tehtiin myös kysely, johon vastanneista vain 5,5% piti työllistymistä realistisena tavoitteena asiakkaalle. Taustalla arveltiin muun muassa olevan heikko palveluun ohjaus, jonka seurauksena palveluissa olevat ihmiset tarvitsevat pitkäkestoisempaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea työllistymiseensä.

Hollolan työllisyyspalveluissa on tehty pitkäjänteist työtä yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työnhakijoiden parissa, jossa tämä ilmiö on ollut myös havaittavissa. Tuloksellista on ollut henkilökohtainen asiakkaiden tapaaminen ja ohjaaminen mm. terveyspalveluiden piiriin ja hyvä yhteistyö TE-toimiston kanssa. Haasteena on ollut kokonaisvaltainen yhteistyö yli organisaatiorajojen sosiaalipalvelujen kanssa, jossa organisaatiomuutokset ja yt-asiat ovat kuormittaneet työntekijöitä.


Työttömyyden yleistilanne Päijät-Hämeessä työttömien työnhakijoiden määrän osalta oli tammikuussa yhteensä 11 130 hlöä, joka on 4,9% vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan eli 570 henkilöä vähemmän. Hollolassa työttömien kokonaismäärä on 883 henkilöä, joka on 8 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyysaste 8,1% melko sama kuin Hollolassa kuin viime vuoden tammikuussa. Päijät-Hämeen työttömyysaste on 12,1%, joka on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste on 9,6%, joka on sama kuin vuosi sitten.

Tammikuu 2020 (tammikuu 2019)
Työttömyys% 8,1% (8,2%)

Hollolan työttömyysaste on edelleen Päijät-Hämeen matalin, jossa työttömyysasteen keskiarvo on 10,8% ja Kanta-Hämeen työttömyysasteen keskiarvo on 7,7%, joka myös alittuu. Työttömien lkm/ hlöä 883 (891)

Hollolan työttömien lukumäärä on pysynyt koko lailla viime vuoden tasolla. Loppuvuoden irtisanomiset alueella heikensivät tilannetta.

Nuoret alle 25 v % 11,5% (12,4%)

Nuorten työttömyysaste on keskitasolla verrattuna Päijät- Hämeen kuntiin.

Yli 1 v työttömät lkm 206– (306)

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä vähenee edelleen. Vuodessa määrä on vähentynyt jopa 32,7%. Näyttää siltä, että nyt työttömäksi jääneet ovat työllistyneet vuoden aikana huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin.

Aktivointiaste 27,8 (28,3)

Aktivointiaste mittaa eri palveluissa olevien työttömienasiakkaiden määrää. Aktivointiaste koostuu kaikista TE-toimiston palveluista.

Tarjottavien paikkojen määrän väheneminen näkyy myös kuntouttavan työtoimintaan ohjautuvien asiakkaiden määrässä. Vuoden 2019 lopusta ohjaus seinättömään pajatoimintaan on heikentynyt, joka vaikuttaa edelleen aktivointiasteeseen laskevasti.

Pitkään työttömänä olleiden tilanne:
Työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 123 – (145)
Tammikuu 2020 asiakasmäärä 123 henkilöä on noussut joulukuusta 2019 16 henkilöllä, mutta on matalin tammikuun luku neljän vuoden tarkastelun aikana. Vastaava luku on ollut tammikuussa 2016 yhteensä 202 henkilöä.

Työmarkkinatukea yli 1000 päivää saaneet henkilöt lkm/kk 124 – (127)
Hyvin pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työttömyyden esteet ovat pitkälti sosiaalisia ja terveydellisiä, johon Päijät-Hämeessä ei tällä hetkellä edelleenkään pystytä tarjoamaan riittäviä palveluja, jotta todellista työkykyä voitaisiin arvioida/ edistää.

Kunnan työmarkkinatuen maksuosuus €/kk
99 375 € – (108 712 €) o
Tammikuun 2020 työmarkkinatuen maksuosuuden määrä on matalin tammikuussa maksettu määrä neljän vuoden tarkastelun aikana.

Lisätietoja:
Anne Tapaila
työllisyysvastaava
044 780 1118, anne.tapaila@hollola.fi

Tiedot perustuvat Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston työllisyyskatsaukseenTammikuu 2020, joka on julkaistu 25.2.2020.