Autoveron tuotto romahti neljänneksellä vuonna 2023 – syynä autojen sähköistyminen sekä polttomoottoriautojen päästötason lasku

13.02.2024 09:02

Verohallinnon tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2023 autoveroa määrättiin noin 159 300 ajoneuvosta yhteensä 382,6 miljoonaa euroa. Vaikka autoverotettujen ajoneuvojen määrä kasvoi 3,6 prosenttia, autoveroa määrättiin 24,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja kolmi- tai nelipyöristä, esimerkiksi mönkijöistä. Autoveron tuotto tuloutetaan kokonaisuudessaan valtiolle.

Autovero lasketaan ajoneuvon verotusarvosta, joka perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan Suomen markkinoilla. Veroprosentti määräytyy henkilö- ja pakettiautoilla auton valmistajan ilmoittaman CO2-päästön mukaan ja moottoripyörillä iskutilavuuden mukaan.

– Autoveron tuotto valtiolle riippuu siis siitä, paljonko autoverotettavia ajoneuvoja on, minkä hintaisia ne ovat ja kuinka paljon ne aiheuttavat päästöjä, summaa menettelypäällikkö Tapio Rouhiainen.

Sähköautot vapautettu autoverosta

Vuonna 2023 autoverotetuista ajoneuvoista 28,5 prosenttia oli sähkökäyttöisiä, mutta maksuunpannun autoveron määrästä vain 2,4 prosenttia kertyi sähköajoneuvoista.

– Syynä tähän on se, että kokonaan sähkökäyttöisistä henkilö- ja pakettiautoista ei makseta lainkaan autoveroa, jos ne on rekisteröity tai otettu käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen, Ruohiainen kertoo.

Vaikka sähköautoista ei makseta autoveroa, ne ovat mukana tilastoissa, koska myös sähköautoista tehdään autoverotuspäätös. Käyttövoimittain tarkasteltuna korkein autoveron mediaani vuonna 2023 oli uusilla dieselkäyttöisillä henkilöautoilla (5 076 euroa).

Toimitusvaikeudet lykänneet uusien sähköautojen rekisteröintiä

Vuonna 2023 autoverotetuista henkilöautoista 63,5 prosenttia oli uusia ja loput käytettyjä.

Uusista henkilöautoista 40,3 prosenttia oli bensiinikäyttöisiä, kun mukaan luetaan myös ajon aikana latautuvat bensiinihybridit, ja 33,2 prosenttia sähköautoja. Sähkökäyttöisten autojen osuus uusista henkilöautoista on kasvanut nopeasti viime vuosina (9,5 % vuonna 2021 ja 17,4 % vuonna 2022).

– Vuoden 2023 lukumäärää kasvattivat erityisesti aiempien vuosien aikana tilatut sähköautot, jotka rekisteröitiin toimitusvaikeuksien vuoksi vasta vuonna 2023, Rouhiainen selittää.

Vuosikohtaisten ympyräkaavioiden mukaan uusista henkilöautoista 40,3 prosenttia oli bensiinikäyttöisiä vuonna 2023. Vuonna 2021 bensiinikäyttöisten osuus uusista henkilöautoista oli 58,4 prosenttia ja vuonna 2022 53,3 prosenttia. Vuonna 2023 33,2 prosenttia uusista henkilöautoista oli sähkökäyttöisiä. Sähkökäyttöisten vastaava osuus vuonna 2021 oli 9,5 prosenttia ja vuonna 2022 17,4 prosenttia. Vuonna 2023 20,1 prosenttia uusista henkilöautoista oli lataushybridejä. Lataushybridien vastaava osuus vuonna 2021 oli 20,4 ja vuonna 2022 19,9 prosenttia. Uusista henkilöautoista 5,8 prosenttia oli vuonna 2023 dieselkäyttöisiä. Vuonna 2021 dieselkäyttöisten henkilöautojen vastaava osuus oli 10,8 prosenttia ja vuonna 2022 8,6 prosenttia.

Käytetyistä autoista suurin osa lataushybridejä, dieselin suosio laskenut

Vuoden 2023 aikana autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista suurin osa (36,9 %) oli lataushybridejä. Lataushybridien osuus käytetyistä henkilöautoista on noussut 14,6 prosenttiyksiköllä vuodesta 2021. Myös sähköautojen osuus myös autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista on kasvanut selvästi.

Vielä vuonna 2022 suurin osa autoverotetuista käytetyistä henkilöautoista oli dieselkäyttöisiä, mutta vuonna 2023 niiden osuus laski edellisvuodesta peräti 17,7 prosenttiyksiköllä 12,8 prosenttiin.

Autoverotettujen käytettyjen ajoneuvojen mediaani-ikä laski vuonna 2023 3 vuoteen (vuonna 2022 5 vuotta).

Vuosikohtaisten ympyräkaavioiden mukaan käytetyistä henkilöautoista 36,9 prosenttia oli lataushybridejä vuonna 2023. Vuonna 2021 lataushybridien osuus käytetyistä henkilöautoista oli 22,3 prosenttia ja vuonna 2022 28,5 prosenttia. Vuonna 2023 28,6 prosenttia käytetyistä henkilöautoista oli sähkökäyttöisiä. Sähkökäyttöisten vastaava osuus vuonna 2021 oli 3,2 prosenttia ja vuonna 2022 11,6 prosenttia. Vuonna 2023 20,3 prosenttia käytetyistä henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä. Bensiinikäyttöisten vastaava osuus vuonna 2021 oli 31,8 ja vuonna 2022 26,6 prosenttia. Käytetyistä henkilöautoista 12,8 prosenttia oli vuonna 2023 dieselkäyttöisiä. Vuonna 2021 dieselkäyttöisten henkilöautojen vastaava osuus oli 40,7 prosenttia ja vuonna 2022 30,5 prosenttia.

Tesla ylivoimaisesti suosituin sähköautomerkki

Yleisimmät ajoneuvomerkit vuonna 2023 olivat Toyota (12,8 % kaikista autoverotetuista ajoneuvoista), Volkswagen (10,0 %), Mercedes-Benz (9,1 %), Volvo (8,6 %) ja Tesla (7,2 %), kun mukaan luetaan sekä uudet että käytetyt ajoneuvot.

Sähköajoneuvojen yleisimmät merkit olivat puolestaan Tesla (25,3 %), Volkswagen (11,1 %) sekä Mercedes-Benz (7,4 %). Tesloista noin puolet oli uusia ja puolet käytettyjä.

Palkkikaavio kertoo, minkä merkkisistä sähköautoista tehtiin eniten autoverotuspäätöksiä vuonna 2023. Ajoneuvot on jaoteltu käytettyihin ja uusiin autoihin. Tesloja on eniten, yhteensä 11 498 kappaletta, joista 5 948 kappaletta on uusia ja 5 550 kappaletta käytettyjä. Toiseksi eniten on Volkswageneita, yhteensä 5 053 kappaletta. Näistä uusia on 3 780 kappaletta ja käytettyjä 1 273 kappaletta. Kolmanneksi eniten on Mercedes-Benz-merkkisiä sähköautoja, yhteensä 3 378 kappaletta. Näistä uusia on 2 111 kappaletta ja käytettyjä 1 267 kappaletta. Skodia on 2 821 kappaletta, joista 2 418 kappaletta on uusia. BMW-merkkisiä sähköautoja on yhteensä 2 791 kappaletta, joista 2 078 kappaletta on uusia ja 713 kappaletta käytettyjä. Volvoja on 2 635 kappaletta, joista 2 511 kappaletta on uusia. Audi-merkkisiä sähköautoja on 2 353 kappaletta, joista 1 691 kappaletta on uusia ja 662 kappaletta käytettyjä. Peugeot-merkkisiä sähköautoja on yhteensä 1 855 kappaletta, joista 1 677 kappaletta on uusia. Hyundai-merkkisiä sähköautoja on yhteensä 1 770 kappaletta, joista 1 138 on uusia. Polestar-merkkisiä autoja on yhteensä 1 759 kappaletta, joista 997 kappaletta on uusia.